Polityka prywatności

Poniżej przekazujemy Państwu szczegółowe informacje na temat ochrony i dostępu do danych osobowych w firmie PPUH Haga:

 

Administrator, Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest PPUH Haga Iza Waldon Śladków Mały ul. Leśna 61 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 9591472591, nr REGON 260416650

PPUH Haga – jako administrator danych – dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe.

 

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane przez PPUH Haga:

Świadczenie usług oferowanych w Sklepie, realizacja Twoich zamówień,Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter do czasu odwołania zgody wobec takiego przetwarzania , w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umowami np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie (np. dane podane na formularzach).

Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy?

W zależności od łączących Cię z nami relacji, możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych, w szczególności:

dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zameldowania),

dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny),

dane transakcyjne (np. szczegóły dotyczące płatności realizowanych na rachunek i z rachunku),

dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Tobą komunikacji).

Komu Twoje dane mogą być ujawniane?

Dostęp do Twoich danych osobowych, będą mieli wyłącznie upoważnieni przez nas pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez nas odbiorcom poza firmą PPUH Haga.

  • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
  • podmiot realizujący dostawę towarów
  • hurtownia
  • dostawca płatności
  • biuro księgowe
  • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
  • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
  • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danyc

 

Realizacja praw

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 

W przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do świadczenia przez nas usług Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez nas usług o ile podanie danych jest niezbędne do ich świadczenia.

Ciasteczka

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

 

W razie pytań prosimy o kontakt ppuhahaga@gmail.com