Płatności

Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.

Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.

Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

a) za pobraniem – gotówką przy odbiorze Towaru,

b) przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy (przedpłata);

na konto ING : 89 1050 1416 1000 0092 3058 7462